Історія ВУЛТ

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО
(ВУЛТ)

Початок орґанізованого руху українських медиків нових часів розпочинався з Медичної комісії Народного Руху України. Рухівці-медики С.Гаврилюк, В.Городинський, В.Івасюк, С.Нечаїв, Л.Пиріг, О.Ціборовський та інші за активної участі В.Маргітича з УГС почали гуртуватися з 1989 року. Поволі почала визрівати ідея створення патріотичної професійної орґанізації українських медиків. Утворився орґкомітет по створенню Української Медичної Асоціації (УМА) у складі Сергія Гаврилюка, Валерія Городинського, Едвіна Задорожного, Людмили Максимець, Віктора Маргітича, Олега Мусія, Станіслава Нечаєва, Любомира Пирога, Олекси та Людмили Соколюків, Костянтина Тринуса, Олега Ціборовського та інших патріотів-медиків. Був написаний проект Статуту та Проґрами УМА, були розповсюджені листівки-відозви по лікарнях Києва і, користуючись депутатськими правами (в умовах колишнього СССР!), були здійснені публічні звернення через ґазети до лікарів України депутатами С.Нечаєвим та Л.Пирогом. (див.: “Вечірній Київ” №118 (13933) від 25 травня 1990р.)

27 травня 1990р. у малій залі НДІ ортопедії та травматолоґії (вул.Воровського 27) відбулася Перша (установча) конференція Київської крайової орґанізації Української Медичної Асоціації (УМА) – Київської Медичної Асоціації (КМА). На конференції було зареєстровано 112 представників від 47 медичних установ м.Києва. Правління КМА було обрано у складі: 1) Гелія Аронова, 2) Сергія Гаврилюка, 3) Валерія Городинського, 4) Едвіна Задорожнього, 5) Віктора Маргітича, 6) Олега Мусія, 7) Станіслава Нечаєва, 8) Любомира Пирога, 9) Костянтина Тринуса, 10) Олега Ціборовського, 11) Валерія Чмиря. Головою Київської УМА був обраний проф. Пиріг Л.А.

30 червня 1990р. у великій залі НДІ (науково-дослідного інституту) ортопедії та травматолоґії (вул.Воровського 27) відбувся Перший (установчий) з’їзд Української Медичної Асоціації, у якому взяли участь 146 делеґатів, що репрезентували лікарів із 17 областей України. На з’їзді назву “УМА” було змінено на “ВУЛТ” (Всеукраїнське Лікарське Товариство), з одного боку, оскільки медсестри та інші середні медпрацівники не виявили громадської активності, а з іншого боку також із ознаки на традицію існування лікарських товариств у Києві та Львові в дорадянські часи і наявності Світової Федерації Українських Лікарських Товариств у Вільному Світі, які збереглися в діаспорі після розгрому Українських Лікарських Товариств у підсовєцькій Україні. Президентом ВУЛТу був обраний проф. Любомир Пиріг, депутат Верховної Ради УРСР (націонал-демократична Народна Рада). Правління ВУЛТу було обрано у складі: /киян/: (1) Костянтина Тринуса (голова), (2) Євґена Білинського, (3) Валерія Городинського, (4) Едвіна Задорожнього, (5) Людмили Максимець, (6) Віктора Маргітича, (7) Станіслава Нечаєва, (8) Олексія Соколюка, (9) Івана Солоненка, (10) Олега Ціборовського, (11) Валерія Чмиря, (12) Левка Шевчика; /львів’ян/: (13) Юрія Дашо, (14) Олександра Кіцери; /тернополянина/ (15) Юрія Калінобродського; /іванофранківки/ (16) Лесі Попиль; /лучанина/ (17) Юрія Шаварова; /миргородчанина/ (18) Віктора Харченка; /одесця/ (19) Володимира Поґорєлова (Погорілого). Ревізійна комісія була обрана у складі: /киян/ (1) Олега Мусія та (2) Сергія Гаврилюка, і /іванофранківця/ (3) Олеся Олійника. (див.: ґазети «Вечірній Київ» №165 (13980) від 19 липня 1990 р. та «Літературна Україна» №30 (4387) від 26 липня 1990 р.) Невдовзі вийшов перший номер “Вісника Всеукраїнського Лікарського Товариства” (Київ, 1990).

3-16 серпня 1990р. вперше на Батьківщині (Київ (3-10 (4-9)) — Львів (11-16)) відбувся ІІІ Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) і вперше разом із українськими лікарями України (Української РСР), на якому ВУЛТ був прийнятий до СФУЛТу.
24-30 травня 1991р. у м.Івано-Франківську відбувся I Європейський Конґрес Українських Лікарських Товариств (ЄКУЛТ) у якому взяли активну діяльну) участь ВУЛТ та УЛТК. (див.: «Перший Європейський Конгрес Українських Лікарських Товариств (ЄКУЛТ)», м.Івано-Франківськ, 23-28 травня 1991р., матеріали конгресу, Українське Лікарське Товариство Івано-Франківщини, Івано-Франківськ, 1992 — 183с. (с.177).)
24 лютого 1992р. ВУЛТ було нарешті зареєстровано Міністерством Юстиції України, реєстраційний №209.
8-14 (9-13) серпня 1992р. у м.Харкові відбувся IV Конґрес СФУЛТ. У підготовці з’їзду найбільш активну участь взяло Харківське Лікарське Товариство на чолі з його Головою проф.Людмилою Порохняк. 7 листопада 1992р. відбувся Другий всеукраїнський з’їзд ВУЛТу у м.Ужгороді та наукова конференція “Природні чинники в санаторно-курортному лікуванні”. Президентом ВУЛТ повторно було обрано п.Любомира Пирога. 30 липня 1993р. ВУЛТ було перереєстровано. Восени 1993р. у приміщенні Музею медицини України (Київ, вул. Лєніна /нині — Б.Хмельницького/ 37) силами ВУЛТу та УЛТК була проведена конференція “Медицина і українська культура”.
4-9 вересня 1994р. у м.Дніпропетровську в Катерининському палаці (Палац Студентів) у парку ім.Т.Шевченка відбувся V Конґрес СФУЛТ. (див.:? азета «Юг» /независимая газета/ (спецвыпуск), Одеса, літо 1994р.)
28 квітня 1995р. у приміщенні Української Академії державного управління при Президентові України (Київ, вул.Ежена Потьє 20) відбулась наукова конференція “Історія української медицини” та Третій всеукраїнський з’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства. Президентом ВУЛТу уло обрано академіка Л.Пирога.
1996р. у м.Одесі в приміщенні Одеського медінституту відбувся VI Конґрес СФУЛТ у якому взяли участь ВУЛТ та УЛТК.

17 травня 1997р. у приміщенні Української Академії державного управління при Президентові України (Київ, вул.Ежена Потьє 20) відбулася науково-практична конференція присвячена проблемам орґанізації охорони здоров’я та у приміщенні Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця (Кафедра військової медицини) відбувся Четвертий всеукраїнський з’їзд ВУЛТ. Президентом ВУЛТу було обрано академіка Л.Пирога. 1998р. у м.Ужгороді відбувся VII Конґрес СФУЛТ у якому взяли участь ВУЛТ та УЛТК.

28-29 травня 1999р. у приміщенні Центру роботи з жінками Київської міської держадміністрації (вул.Мельникова 20) відбувся П’ятий всеукраїнський з’їзд ВУЛТ та науково-практична конференція “Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД) і сімейна медицина”. На з’їзді 46 делеґатів представляли Українські Лікарські Товариства з 10 областей України. Президентом ВУЛТу було обрано академіка Любомира Пирога. Правління ВУЛТу обрали у складі 19 осіб: 1) В.Волянського (Одеса), 2) П.Бачинського (Дніпропетровськ), 3) Є.Білинського (Київ), 4) Т.Бліхар (Київ), 5) Ю.Гаврилюка (Львів), 6) О.Іванцева (Львів), 7) Б.Іськова (Київ), 8) Л.Максимець (Київ), 9) І.Панькова (Тернопіль), 10) В.Погорілого (Одеса), 11) Л.Попіль (Івано-Франківськ), 12) Л.Порохняк-Гановської (Київ), 13) Я.Радиша (Київ), 14) Н.Середюка (Івано-Франківськ), 15) І.Солоненка (Київ), 16) О.Тілікіна (Миргород), 17) О.Хонди (Київ), 18) О.Ціборовського (Київ), 19) В.Чмиря (Київ). Головою ВУЛТу було обрано проф. Людмилу Порохняк-Гановську. Ревізійна комісія у складі: 1) С.Гаврилюка /голова/ (Київ), 2) О.Мусія /заст.голови/ (Київ) та Ю.Житєєва (Романенка) /член/ (Ірпінь). (див.: “Вісник Всеукраїнського Лікарського Товариства” №1(3) липень 1999р.)