Етичний кодекс лікаря

Виходячи з принципів гуманізму та милосердя, Декларацій Всесвітньої медичної асоціації та законодавства України про права громадян на якісну та доступну охорону здоров’я,

декларуючи провідну роль лікарів в системі охорони здоров’я,

керуючись Клятвою лікаря України,

враховуючи особливий характер взаємовідносин лікаря та пацієнта і необхідність доповнення механізмів правового регулювання цих взаємовідносин нормами медичної етики і деонтології, а також моральну відповідальність лікаря перед медичною спільнотою та суспільством за свою професійну діяльність,

Всеукраїнський з’їзд лікарських організацій приймає цей Етичний кодекс лікаря України.