Підручник з лікарської етики

Світове Лікарське Товариство / World Medical Association (WMA)
Підручник
з лікарської етики
Переклад з 2-го анґлійського видання 2009 року
за редакцією академіка АМН України,
Голови Комітету з лікарської етики
Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ)
Любомира ПИРОГА