Запрошуємо Вас та Ваших колег взяти участь у роботі ХІХ Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), який відбудеться 27-29 жовтня 2022 року У ЗМІШАНОМУ ФОРМАТІ (ОЧНО у місті УЖГОРОДІ) за активної співучасті Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, Всеукраїнського лікарського товариства, Українського лікарського товариства у Львові та Ужгородського національного університету.

Реєстраційна форма: https://forms.gle/B56tTNYpsGjMrrHcA

Інформація щодо реєстрації, форми участі, публікації тез і статей, подається у додатку 1,

щодо правил оформлення текстів для публікації у додатку 2

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

XІХ КОНҐРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

1. Українські лікарські товариства у світі: реалії і перспективи розвитку.

2. Професійна автономія, лікарське самоврядування. Лікарська етика та професійна відповідальність лікарів. Ліцензування, сертифікація, акредитація. Безперервний професійний розвиток і медична освіта.

3. Зміни охорони здоров’я в Україні: (і) громадське здоров’я і спроможність до подолання епідеміологічних загроз; (іі) зміни в наданні медичної допомоги у воєнний період; (ііі) реформування первинної та вторинної ланок надання медичної допомоги управління в охороні здоров’я, тощо.

4. Реабілітація та медико-соціальні проблеми, мультидисциплінарний підхід: посттравматичні стани (бойова, побутова травма), адаптація учасників військових дій.

5. Наукові здобутки та сучасні інноваційні технології в сучасній медицині (згдно спеціальностей): (і) діагностика, лікування, профілактика; (іі) організація охорони здоров’я та медичної допомоги; (ііі) наукові дослідження та стандарти (додаток 2, субтитли а–ь).

ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ТА СТАТЕЙ

ДЛЯ ДРУКУ В МАТЕРІАЛАХ ХІX КОНГРЕСУ СФУЛТ bit.ly/3TcLrZK

Від Адмін

Можливо зацікавить