Запрошуємо Вас та Ваших колег взяти участь у роботі ХІХ Конґресу Світової Федерації Українських  Лікарських Товариств (СФУЛТ), який відбудеться 27-29 жовтня 2022 року У ЗМІШАНОМУ ФОРМАТІ (ОЧНО у місті УЖГОРОДІ)

ПРОДОВЖЕНО ТЕРМІН подачі матеріалів – до 30 вересня 2022 p.

Л  І  К  А  Р  Я  М     У  К  Р  А  Ї  Н  И

Г оловам крайових осередків ВУЛТ та СФУЛТ Керівникам фахових лікарських товариств Ректорам вищих медичних навчальних закладів і  закладів післядипломної освіти Керівникам науково-дослідних установ і закладів охорони здоров’я Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій

Інформаційний лист № 2

Вельмишановний Колего!

Запрошуємо Вас та Ваших колег взяти участь у роботі ХІХ Конґресу Світової Федерації Українських  Лікарських Товариств (СФУЛТ), який відбудеться 27-29 жовтня 2022 року У ЗМІШАНОМУ ФОРМАТІ (ОЧНО у місті УЖГОРОДІ) за активної співучасті Світової Федерації Українських  Лікарських Товариств, Всеукраїнського лікарського товариства, Українського лікарського товариства у Львові та Ужгородського національного університету.

Реєстраційна форма:  https://forms.gle/B56tTNYpsGjMrrHcA

Інформація щодо реєстрації, форми участі, публікації тез і статей, подається у додатку 1,

щодо правил оформлення текстів для публікації у додатку 2

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

XІХ КОНҐРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

1. Українські лікарські товариства у світі: реалії і перспективи розвитку.

2. Професійна автономія, лікарське самоврядування. Лікарська етика та професійна відповідальність лікарів. Ліцензування, сертифікація, акредитація. Безперервний професійний розвиток і медична освіта.

3. Зміни охорони здоров’я в Україні: (і) громадське здоров’я і спроможність до подолання епідеміологічних загроз; (іі) зміни в наданні медичної допомоги у воєнний період; (ііі) реформування первинної та вторинної ланок надання медичної допомоги управління в охороні здоров’я, тощо.

4. Реабілітація та медико-соціальні проблеми, мультидисциплінарний підхід: посттравматичні стани (бойова, побутова травма), адаптація учасників військових дій.

5. Наукові здобутки та сучасні інноваційні технології в сучасній медицині (згдно спеціальностей): (і) діагностика, лікування, профілактика; (іі) організація охорони здоров’я та медичної допомоги; (ііі) наукові дослідження та стандарти (додаток 2, субтитли а–ь).

Додаток 1

ПУБЛІКАЦІЯ В МАТЕРІАЛАХ  ХVІІІ  КОНГРЕСУ  СФУЛТ bit.ly/3TcLrZK

 1. Тези доповідей і статті з програмних питань, оформлені з дотриманням вимог, що наведені у додатку 2, надсилаються на е-адресу sfulttz@ukr.net

УВАГА!!! Оплата друку[1] стандартних тез (1600 знаків) 190 грн  здійснюється на РАХУНОК в ПАТ КБ ПриватБанк № UA423052990000026004006211580, МФО 300711, ЄДРПОУ 20071736. В графі призначення платежу вказується: Добровільний внесок, прізвище першого автора і три перші слова назви тез.

 • До друку приймаються тези, що надійшли після попередньої оплати і реєстрації.
 • ПРОДОВЖЕНО ТЕРМІН подачі матеріалів – до 30 вересня 2022 p.

РЕЄСТРАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ УЧАСТІ

 1. Вибір варіанту участі і реєстрація здійснюються самостійно шляхом он-лайн реєстрації за посиланням  https://forms.gle/B56tTNYpsGjMrrHcA  (рекомендується) або через офіс ВУЛТ  vult@ukr.net
 2. Реєстраційний внесок 500 грн. дає право на отримання матеріалів Конгресу (ТЕЗИ, ПРОГРАМА, СЕРТИФІКАТИ (учасника чи ДОПОВІДАЧА – типографічно видруковані, з «мокрою» печаткою будуть вислані поштою), доступ до участі у всіх наукових заходах.
 3. Членам ВУЛТ,  інтернам та  студентам-медикам надається знижка 20 %.
 4. Оплата реєстраційного внеску здійснюється на той же рахунок, що й оплата друку тез: РАХУНОК в ПАТ КБ «ПриватБанк» № UA423052990000026004006211580, МФО 300711, ЄДРПОУ 20071736
 5. У графі призначення платежу вказується: Добровільний внесок за Прізвище Ім’я
 6. Розмір реєстраційного внеску не залежить від форми участі в Конгресі як за рівнем наукової активності, так і за часом участі, і дає право на доступ до всіх наукових і сателітних заходів, в тому числі урочистого відкриття Конгресу.
 7. Оплата додаткових матеріалів Конгресу та інших видань, заходів здійснюються самостійно.

ФОРМИ  УЧАСТІ  ТА  СЕРТИФІКАЦІЯ (за вибором учасника[2]):

Згідно додатку 5 до Порядку проведення атестації лікарів (пункт 1 розділу V) Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку, що затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 446 від 22 лютого 2019 року участь у Конґресі сертифікується (п.3.1. інформальна освіта) наступним чином:

Форма участіБалиПідтвердження
  участь в одному симпозіумі без доповіді5Сертифікат
 участь в повній програмі Конґресу без доповіді10Сертифікат
 Усна доповідь* у любому із симпозіумів30Сертифікат доповідача та Програма Конґресу

*) Науковий оргкомітет Конґресу має право вибору для включення до програми відповідного симпозіуму у формі усної або мультимедійної доповіді.

Додаток 2

ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ТА СТАТЕЙ

ДЛЯ ДРУКУ В МАТЕРІАЛАХ ХІХ КОНГРЕСУ СФУЛТ

 1. Тези доповідей повинні відповідати тематиці. Мова публікації–українська, англійська.
 2. Формат друку: “Word for Windows”, шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 12, інтервал – 1,0; без ручних перенесень; аркуш А4, поля: з усіх боків – по 2,0 см.
 3. Стандартний об’єм текстового матеріалу (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має перевищувати 1600 знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку). При більшій кількості знаків тези друкуються за умови доплати додатково 100 грн за кожну сторінку (до 1600 знаків), що перевищує зазначений обсяг.
 4. Структура тез: а) НАЗВА публікації (великими літерами, жирним шрифтом);

б) прізвища та ініціали авторів (прізвище основного доповідача підкреслюється);

в) місто, заклад, де проводилось наукове дослідження (без абревіатур);

г) текст тез (усі абревіатури, котрі вказані перший раз – повинні бути розшифровані).

 • У правому верхньому куті вказується код програмного питання: цифра 1, 2, 3, 4, 5ь.

До цифри 5 додається буква (а–ь) у відповідності з цим переліком:

а) акушерство та ґінеколоґія; б) педіатрія; в) кардіолоґія, ревматолоґія; г) пульмонолоґія, фтизіатрія; ґ) ґастроентеролоґія; д) нефролоґія, уролоґія; е) невролоґія, нейрохірурґія та психіатрія; є) ендокринолоґія; ж) імунолоґія, алерголоґія; з) оториноларинґолоґія; и) офтальмолоґія; і) інфекційні хвороби, СНІД, вірусолоґія, епідеміолоґія; ї) дерматовенеролоґія; й) психолоґія, психотерапія, сексопатолоґія, нарколоґія; к) анестезіолоґія, реаніматолоґія, інтенсивна терапія; л) хірурґія, трансплантолоґія, імплантолоґія, косметолоґія; м) травматолоґія та ортопедія;  н) онколоґія; гематолоґія; о) стоматолоґія, щелепно-лицева хірурґія; п) рентгенолоґія, радіолоґія; р) фармаколоґія, клінічна фармаколоґія, токсиколоґія; с) фітотерапія, гомеопатія, нутриціолоґія, дієтолоґія; т) спортивна, військова, космічна медицини; у) геронтолоґія, профпатолоґія; ф) реабілітація, фізіотерапія та курортолоґія; х) санологія, гіґієна, лабораторна діаґностика; ц) анатомія, гістолоґія, фізіолоґія, мікробіолоґія; ч) судова медицина, патанатомія, патогістолоґія; ш) нетрадиційні методи діаґностики і лікування; щ) ґенетика, демоґрафія; ю) управління і орґанізація охорони здоров’я, медична освіта; я) історія медицини, лікарське називництво (медична термінолоґія); ь) інші галузі медицини.
 • Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредаґований автором. Редакція та Орґкомітет Конгресу не несуть відповідальності за помилки авторів.
 • Публікація тез доповідей платна. Вартість публікації одних тез доповіді (до 1600 знаків) –190 грн. У випадку збільшення обсягу (понад 1600 знаків) публікація можлива у разі доплати по 100 грн за кожну додаткову сторінку (до 1600 знаків).
 • За бажання автора опублікувати повний текст статті, оплата її видруку здійснюється в розмірі 150 грн[3], за кожну сторінку обсягом 2000 знаків, за умови її схвалення Науковим комітетом Конгресу.
 • У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей і статті не публікуються.
 •  Для гарантованого включення публікації до книги матеріалів Конгресу здійсніть електронну реєстрацію за посиланням https://forms.gle/B56tTNYpsGjMrrHcA

[1] Оплата друку у вартість книги матеріалів не входить. Книгу матеріалів буде вислано поштою після сплати реєстраційного внеску після конгресу або за окрему плату (ціна буде визначена після друку Матеріалів).

[2] Участь в Конгресі має право любий дипломований лікар та студент 4-6 курсів медичних університетів. Для участі з доповіддю лікар/студент має подати тези для публікації в матеріалах Конґресу і здійснити он-лайн реєстрацію.

[3].

Від Адмін

Можливо зацікавить