Світова Федерація Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) продовжує
підтримувати ініціативу Президента та МОЗ України щодо впровадження лікарського
самоврядування, проте черговий Законопроект України “Про самоврядування в сфері
охорони здоров’я в Україні” не наблизився до засад та принципів істинного лікарського

самоврядування, які запроваджені в європейській та світовій практиці. А також не про-
довжує історичний досвід розвитку лікарських товариств в Україні. З огляду на зазна-
чене не бачимо перспективи проходження даного законопроекту до ВР України. Але

надаємо пропозиції для майбутнього врахування у подальшій роботі щодо законо-
давчого врегулювання професійного самоврядування в охороні здоров’я України (якщо

їх звичайно, не буде чекати попередня доля наших пропозицій).
Запровадження розділення лікарів на три «палати»: лікарів-спеціалістів, лікарів

сімейної медицини та стоматологів є недоречним. Те, що середній медичний персо-
нал і фармацевти можуть мати власні, окремі професійні самоврядні організації –

відповідає світовій практиці. Тоді як виокремлення окремої самоврядної організації у

стоматологів зустрічається не у всіх країнах. А відокремлення лікарів сімейної меди-
цини від лікарів-спеціалістів немає в ЖОДНІЙ країні світу!!!

Розділення лікарів на три «палати»:

а) по-перше, є роз’єднанням лікарської спільноти (хіба що це і є метою «про-
пихачів» цього законопроекту);

б) по-друге, чи тоді треба буде створювати три етичних кодекси, хоча зараз діє
Етичний кодекс лікаря України, прийнятий ще в 2009 році в Євпаторії;
в) по-третє, кожна «палата» має свій реєстр, і якщо лікар має дві спеціальності,
він буде в двох реєстрах. І тоді держава буде рахувати не лікарів, а «крісла», які вони
займають. Військовий час вже довів, що це є помилкою, коли не розумієш скільки в
держави є кадрового потенціалу;
г) не варта стоматологів сприймати як зовсім інших лікарів, зараз нарешті, з
огляду на досвід війни й лікування та реабілітації бойової/воєнної травми, визнано:
стоматологи – такі ж лікарі-спеціалісти. Тому, стоматологи мають з колегами сідати за
один стіл обговорення і прийняття рішень з професійних питань;
д) на оперативну діяльність кожної палати буде йти окреме фінансування з
внесків лікарі, що необґрунтовано збільшує видатки;
е) також ще не зрозумілішим є відокремлення лікарів сімейної медицини від
лікарів-спеціалістів, чого немає ні в одній країні світу!!!
Окремим важливим питання є ЛІКАРСЬКА ЕТИКА (етичний кодекс) одна,
спільна і органи, що розв’язують етичні конфлікти спільні. Інакше буде потрібен арбітр
і ним невідворотно лишиться чиновник або суд. Тому що постає питання єдиної етики,
адже маршрут пацієнта здебільшого пролягає через всі спеціальності. Те, що медсестри
і фармацевти можуть мати власні Етичні кодекси є обгрунтованим.

ТОМУ пропонуємо об’єднати лікарів-спеціалістів, лікарів сімейної медицини та
стоматологів і створити ЄДИНУ ЛІКАРСЬКУ САМОВРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ.
До питання назви майбутньої самоврядної лікарської організації. Вважаємо що

запропонована назва «ПАЛАТА» тягнеться з ворожої нам країни – росії, де «Нацио-
нальная Медицинская Палата» є «самоврядною» і далеко не самостійна в своїй діяль-
ності організація. Не гідно нам зараз брати НАРАТИВИ НАШОГО ВОРОГА!

Пропонується повернутися до притаманної Україні назви – «УКРАЇНСЬКЕ
ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО” чи «УКРАЇНСЬКА ЛІКАРСЬКА СПІЛКА».

Історично Українське лікарське товариство – це назва організації, яке започатку-
вала в 1910 році у Львові історію українських лікарських товариств. Вже пізніше в

Києві у 1917 році організувалася Спілка українських лікарів. В 1977 році була створена
Світова Федерація Українських лікарських товариств, щоб об’єднати українських
лікарів, яких доля, а часом радянська система спонукала покинути Україну. А вже в

1990 році відновилася робота Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ), ор-
ганізація яка взяла на себе бути продовжувачем традицій Українського лікарського то-
вариства у Львові та Спілки українських лікарів. ВУЛТ починаючи з 2005 року пропо-
нує запровадити лікарське самоврядування в Україні, яке має базуватися на європейсь-
ких та світових традиціях, пропонував проекти закону про лікарське самоврядування,

яке проходило експертизу в лікарських товариствах Німеччини (Bundesärztekammer)
та Польщі (Naczelna Izba Lekarska).
Звичайно назвою організації можна взяти, як НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ
ЛІКАРІВ УКРАЇНИ (за прикладом єдиної на зараз в Україні самоврядної організації
«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»! Правда Україна втратить
свою ІСТОРИЧНУ УКРАЇНСЬКУ АВТЕНТИЧНІСТЬ. Але сьогодні ми точно не
можемо погодитися на проросійську «палату» з її прорабським нутром!!!

В законі має бути передбачено регіоналізації структури і функціонування ор-
ганізацій професійного самоврядування з делегуванням знизу до гори. В кожному

регіоні має бути свій відділ самоврядної організації!!!

А також в перехідних положеннях пропонується непрозорий механізм ор-
ганізації створення майбутніх самоврядних організацій.

Не врахування зазначених пропозицій створює небезпеку прийняття закону,

який не відповідатиме усталеним світовим і європейським засадам професійного са-
моврядування. Тоді як впровадження в Україні найбільш ефективних моделей самовря-
дування сприятиме високій фаховості працівників охорони здоров’я та зможе покра-
щити якість надання медичної допомоги пацієнтам.

З великою повагою,
президент СФУЛТ професор Андрій Базилевич

Від Адмін